Sex utan tillåtelse kan bli straffbart

2010-11-04 | Brita Nilsson-Engström padlock

INRIKES

Det bör vara olagligt att ha sex med någon som inte ger sin tillåtelse. Det föreslår sexualbrottsutredningen, som lämnade sitt förslag till justitieminister Beatrice Ask i förra veckan.

 

Hela utredningen (SOU 2010:71) finns att ladda ned:

Det bör vara olagligt att ha sex med någon som inte ger sin tillåtelse. Det föreslår sexualbrottsutredningen, som lämnade sitt förslag till justitieminister Beatrice Ask i förra veckan. Så här långt ser Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund positivt på förslaget.

– Jag tror att utredningen har kommit något på spåret. Förslaget med att införa begreppet Sexuellt övergrepp är bra, om det får ett lika högt straffvärde och samma dignitet som våldtäkt. Kanske borde straffet för grov våldtäkt bli hårdare än i dag. Det tror jag ligger i linje med det allmänna rättsmedvetandet, säger SKR:s sekreterare Olga Persson.

Utredningen har gjort en översyn av hur 2005 års sexualbrottslag fungerar och föreslår flera förändringar som rör sexualbrott mot vuxna.

Stöder unga att avstå

Utredare Nils Petter Ekdahl tror inte att lagförslaget skulle leda till en dramatisk ökning av antalet fällande domar i våldtäktsmål. Syftet är att sätta den sexuella kränkningen i fokus, inte om tvång har använts vid övergreppet. Han hoppas också att lagen ska vara ett stöd för unga människor som i dag accepterar sexuella handlingar de egentligen inte vill delta i

I samband med sexuellt våld kan offret drabbas av en förlamande passivitet. Om hjärnan gjort bedömningen att det varken går att kämpa eller fly reagerar kroppen genom att spela död ”frozen fright”. Enligt dagens lagstiftning är det inte våldtäkt om offret är förlamat av rädsla.

Tvekar om samtycke

Två sätt att förbättra lagen har utretts. Utredaren förordar att våldtäktslagen utvidgas genom att Sexuellt övergrepp införs. Att genomföra en sexuell handling med en person utan den personens tillåtelse blir då straffbart. För detta kan gärningspersonen dömas till fängelse i högst fyra år.

Utredare Nils Petter Ekdahl berättar att tillåtelse i samband med sex oftast innebär en ökad grad av ömsesidig intimitet, inte att parterna måste ha gjort en muntlig överenskommelse.

Utredningen har också tittat på ett mer genomgripande förslag till samtyckesreglering. Men utredaren tycker att mycket talar emot det förslaget. Ekdahl är rädd för att brottsoffrets beteende skulle hamna i fokus vid fler rättegångar, om samtycke ska ligga till grund för bedömningen även vid våldtäkt som innehållit våld eller tvång.

Förordar samtyckesreglering

En av experterna i utredningen, Elisabeth Wikén Jidell, jurist och enhetschef för Brottsoffermyndigheten har en annan åsikt och har därför lämnat ett särskilt yttrande.

– Jag tycker att utredningens förslag är ett bra steg på vägen mot en samtyckeslagstiftning. Men vi på Brottsoffermyndigheten vill att samtycke ska vara grunden för lagstiftningen i kapitel 6 i brottsbalken, oavsett om man blivit utsatt för våld eller inte.

Hon tror inte att situationen för brottsoffren skulle försämras om man inrättade en ren samtyckesreglering.

– Nej, jag tror inte att det skulle göra så stor skillnad. Det skulle säkert bli mycket fokus på målsägandes agerande även fortsättningsvis. Men domstolen skulle också tvingas ta hänsyn till hur gärningsmannen har försäkrat sig om ett samtycke, säger Elisabeth Wikén Jidell.

Vidare syn på hjälplöshet

Utredningen föreslår även att begreppet hjälplöst tillstånd utvidgas. Det kan gälla en person som förs bort till en för henne eller honom okänd plats och där utnyttjas sexuellt. Ett annat exempel kan vara utnyttjande av en drog- eller alkoholpåverkad person som befinner sig i en hotfull eller utsatt situation.

Utredaren vill också skärpa lagstiftningen när det gäller sexuella bedrägerier; att en person lurar till sig sex i mörkret eller av en handikappad person.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: